شمع

تاریخچه استعمال از شمع به دنیاآمدن
کیک به دنیا آمدن سنتی بوده است که رومیان باستان بدان می پرداخته اند , و جشن و پایکوبی دریافت کردن ولادت کسی با یک شیرینی خوشمزه منطقی به حیث میرسد . البته آیا تا به درحال حاضر از خویش پرسیده اید چه کسی نخستین بار بر روی کیک شمع روشن کرد؟
یک سری نظریه درباره با ریشه های شمع به دنیا آمدن موجود هست .
شمعهای به دنیاآمدن از کجا آمده اند؟
بعضی بر این باورند که سنت شمع های به دنیاآمدن در یونان باستان آغاز شده‌است , که مردمان کیک ها را با شمع هایی روشن که نمادی از آرتمیس , الهه ی شکار بود , تزئین می کردند . شمعها روشن می شدند تا آن‌ها‌را نظیر ماه تابان نمایند , نمادی دوستداشتنی در رابطه با آرتمیس…
همینطور اکثری از تمدن های باستانی اعتقاد و باور داشتند که دود دعاهای آن‌ها‌را به افلاک میبرد . احتمالا سنت مدرن امید کردن پیش از فوت کردن شمع ها هم با این اعتقاد استارت شده باشد .
بعضا دیگر معتقدند سنت شمع های به دنیا آمدن با آلمانی ها آغاز شده‌است . در سال ۱۹۷۴ کنت لودویگ فون زیزیندورف میلاد خویش را با یک مراسم تعجب آور و غریب پایکوبی گرفت , و ولی یک کیک و یک سری شمع : ” کیکی دوچندان فراوان بزرگ وجود داشت و مطابق تعداد سالیان قدمت وی حفره هایی در کیک ساخت شده بود که باطن هر مورد شمعی بود و شمعی نیز در میانه کیک قرار داشت . ”
علاوه بر این آلمان ها در سالهای ۱۷۰۰ پایکوبی های تولدی برای خردسالان برگزار می کردند که یک شمع میلاد روشن و روی کیک قرار داده می‌شد که نمادی از “ نوروفروغ حریق ” بود .
شمعهای به دنیاآمدن از کجا آمده اند؟
اعتقادوباور ایرانیان
باورهای دیگری نیز موجود هست که به اعتقادات آریایی نزدیک خیس است :
پیشینیان معتقد بودند برای استجابت دعا واجب است چهار عنصر ارگانیک خاک , باد , آب و حریق هنگام دعا کردن حضور داشته باشند . این چهار عنصر در شمع وجود دارا هستند : موم شمع نشانه خاک , شعله ی آن علامت حریق , دود شمع نشانه باد و موم ذوب شده علامت آب است .
همینطور در احادیث دیگر , منفعت گیری از شعله های شمع با اعتنا به هدف ها متافیزیکی به دوران سابق بازمی گردد . شمع سمبل و نشانه بشر پویا و فعال است . در قبل حریق نشانه مطرح ترین قدرتی بود که می‌تواند روح و معاش آدم ها را متاثر نماید . به همین علت به کارگیری از نور و روشنایی شمع در جهت هدف ها متافیزیکی برای استعمال از تاثیرات دیوانه آن بر روح و ذهن آدم میباشد .
ششمع خاموش سمبلی از معاش معمولی و خموشی است . برای ساخت تغییر‌و تحول در معاش بایستی حریق معنویت را افروخت . پیمودن مسیر معاش در سوی کمال به به دنیا آمدن معنوی مجدد نیاز دارااست .
کیک به دنیاآمدن از اجزای مراسم ولادت به حساب می‌آید . روی کیک شمعی عددی یا این که چند شمع هم اندازه یکسال کمتر از سن فرد درطول روز میلاد او میگذارند و این به‌این مفهوم است که فرد سن سال قبلی را پشت راز میگذارد . معمول است فرد در هنگام فوت کردن شمع های جشن و پایکوبی تولدش هم آرزویی نماید .
فلسفه ششمع جشن و پای کوبی میلاد ماجرا های متعددی دارااست . بعضا می‌گویند :
عالم خلقت در حالتی‌که تجزیه شود به چهار عنصر می رسیم : آب . . . حریق . . . باد . . . . خاک
براساس اعتقاد های گذشتگان چنانچه موقع دعا کردن این چهار عنصروجود داشته باشند استجابت دعا انجام می شود .
در شمع این چهار عنصر را داریم : موم ششمع : خاک , شعله شمع : حریق , دود شعله : باد و موم ذوب شده : آب
و به قصه دیگر می گویند :
به کارگیری از شعله های ششمع با دقت به هدف ها متافیزیکی , به قبلی های به دور بر میگردد . ششمع , نشانه و سمبل بشر فعال است . نیز از لحاظ فیزیولوژیکی و نیز از حیث کم عقل , استعمال از شمع در معالجه , به صورت ناخودآگاه تقلید از طرق نیاکانمان است که در حین مورخ به آن فعالیت می کردند . در دوران دیرین , حریق مظهر بزرگ ترین قدرتی شناخته میشد که معاش و روح بشر ها را پایین تاثیر قرار می بخشید .
براین اساس , به کار گیری از فروغ شمع برای هدف ها متافیزیکی و مدیتیشن برای برخورداری از تأثیرات و جنبه های خل وچل آن در رابطه با ذهن و روح آدم هست .
ششمع خاموش , نمادی از معاش معمولی و بی سروصدا و انزواست که هیچ لطفی ندارد . برای ساخت دگرگون سازی و دگرگونی درین معاش می بایست حریق معنویت را بر افروخت . حریق سمبل معنویت است . پیمودن فرایند کمال , به ولادت مجدد ( ولادت معنوی ) نیاز داراست .
شمع ولادت می بایست چه عددی رو نشون بده
همونقدر که کیک به دنیا آمدن از اجزای جدا نشدنی یک پای کوبی تولده , فارغ از ششمع نیز میلاد معنایی نداره . گذاشتن ششمع روي كيك به دنیاآمدن به نشونه برآورده شدن آمال نخستين‌بار نزدیک به 200 سال پيش و به وسیله آلماني‌ها مورد اعتنا قرار گرفت . فلسفه شمع پای کوبی میلاد داستان های متعددی داره . بعضی میگن عالم خلقت از چهار عنصر آب , خاک , حریق , باد ساخته شده و بر طبق یقین گذشتکان هرگاه این چهار عنصر در کنار نیز قرار بگیرن دعا مستجاب میشه . در ششمع این چهار عنصر رو داریم : موم ششمع : خاک , شعله شمع : حریق , دود شعله : باد و موم ذوب شده : آب . به همین علته که میگن پیشین از فوت کردن ششمع بهتره امید کنیم .
همینطور شمع سمبل آدم پویا و فعاله . به کار گیری از فروغ ششمع برای هدف ها متافیزیکی و مدیتیشن برای برخورداری از تأثیرات و جنبه های روانیه اون در رابطه با ذهن و روح آدم هستش .
چه بسا امروزه نیز از شمع برای معالجه بیماری های جسمی و روحی استعمال می کنن که بطور ناخودآگاه تقلیدی از شیوه ی نیاکانمونه . در دوران قدیمی , حریق مظهر بزرگ ترین قدرتی شناخته می شد که معاش و روح بشر ها رو زیر تاثیر قرار میداد .
ششمع خاموش , نمادی از معاش معمولی و خموشی و انزواست که هیچ لطفی نداره . برای ساخت دگرگون سازی و دگرگونی در‌این معاش بایستی حریق معنویت رو بر افروخت . حریق سمبل معنویته . پیمودن پروسه کمال , به میلاد مجدد ( به دنیا آمدن معنوی ) نیاز داره .
ششمع ولادت بایستی چه عددی رو نشون بده؟
مدام موقع خریدن ششمع کیک تولداین سوال پیش میاد که ششمع چه عددی رو نشون بده؟ معمولا بایستی روی کیک شمعی عددی یا این که چندین ششمع متساوی 1 سال کمتر از سن فرد درطول روز به دنیاآمدن او گذارده بشه . این به معنیه اینه که فرد سن سال قبلی رو پشت راز میذاره و تولدی مجدد رو آغاز میکنه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن