پاگشای عروس داماد

پاگشای عروس داماد پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد مراسمی است که اقوام عروس و داماد در جمهوری اسلامی ایران در خانه خودشان برگزار می کنند که پای زوج نو بعداز عروسی یا این که عقد به خانه آنان گشوده شود . رونما کادو ایست که درینمیهمانی رد وبدل می شود . پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد جامه نوعروس بایستی حتما مد روز باشد؟
پاگشای عروس داماد شما یک شخصیت غیروابسته دارید با تمام علایق و ذوق های فردی که قبلی از تزویج آنان‌را داشتید . پس قرار نیست شما یک باره 180 رتبه تغییر و تحول نمائید و مشابه دیگرافراد خرقه بپوشید . تلاشکنی استایل خودتان را نگهداری فرمائید و طوری خرقه بپوشید که در آن راحت میباشید . پاگشای عروس داماد
کفش و جامه نوعروس
پاگشای عروس داماد در ضیافت های عید باستانی زیرا بیشتر ضیافت ها خانوادگی است و همیشه در تردد می باشید کارایی نمائید کفشی را گزینش فرمایید که هنگام رویه رفتن با آن راحت باشید . این کفش خیر لزومابایستی کفش ضیافت و پاشنه بلند باشد خیر کفش های دانشکده و کتونی . در باب کفش ابدا نباید به مدلی که مد میشود دقت نمایید , زیرا پا یکی‌از مهمترین اعضای تن است و جراحت دیدن آن به دلیل پوشیدن کفش های غیر مناسب می‌تواند تمام تعطیلات و مسافرت را برای شما زهر نماید . پس کفشی تعیین فرمائید که با آن راحت باشید و بتوانید ساعت های طولانی آن را به پا داشته باشید و از پوشیدن آن اذیت نشوید . پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد خرقه نوعروس بایستی چه رنگی باشد؟
همگی ی این ها میتوانند جز تعیین های شما باشند و می‌توانید آنها را از رنگ سال گزینش فرمایید . ولی الزاما نباید همگی چیزهایی که می‌پوشید یک رنگ باشد و میتوانید نصیب نیم تنه بالا را از رنگ سالگزینش نمائید و مابقی را با مشکی یا این که سپید بپوشید و برای ست کردم از اکسسوری های دکوری یا این که تاج سرها به کار گیری نمایید که زیبایی خاصی به موهای تان میبخشد . پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد در‌این مقاله نکته های مهمی را برای شما عروس خانوم های برنا می‌گوییم تا اختلال پر اسم و رسم «من جامه چی بپوشم» را در روزهای خوش و دوست داشتنی تعطیلات عید نداشته باشید و بدانید در هر ضیافت و مراسمی چه رنگ و مدلی بایستی جامه بپوشید . پاگشای عروس داماد

پاگشای عروس داماد کفش و خرقه نوعروس
در ضیافت های عید باستانی زیرا بیشتر ضیافت ها خانوادگی است و همیشه در رفت وآمد میباشید همت فرمائید کفشی را تعیین فرمایید که هنگام شیوه رفتن با آن راحت باشید . این کفش خیر لزومابایستی کفش ضیافت و پاشنه بلند باشد خیر کفش های دانشگاه و کتونی . راجع به کفش ابدا نباید به مدلی که مد میشود اعتنا فرمائید , زیرا پا یکی‌از مهم‌ترین اعضای تن است و زخم دیدن آن به دلیلپوشیدن کفش های غیرمناسب میتواند تمام تعطیلات و هجرت را برای شما زهر نماید . پس کفشی گزینش فرمایید که با آن راحت باشید و بتوانید ساعت های طولانی آن را به پا داشته باشید و از پوشیدن آن اذیت نشوید . پاگشای عروس داماد
مرتب باشید پاگشای عروس داماد
پیشین از وصال به جامه و جور لباسی که حتمی است به بدن نمایید بایستی در رابطه یک مورد اساسی خیس با نیز حرف کنیم . هنگامی که شما برای مراسم پاگشا به جایی دعوت می‌شوید نخستین بار است که اقوام قرار است شمارا تحت عنوان عروس خانواده ببینند و در آن شب می بایست بهترین وضعیت خودتان را داشته باشید . آراستگی و پاکیزگی اولی توقعی است که از شما تحت عنوان یک نو عروسمیرود و خوب تر است آن را رعایت فرمایید . یادتان باشد گونه جامه پوشیدن شما یه خرده از شخصیت شما‌را به دیگر افراد نشان میدهد و خوب تر است مبنی بر شخصیتی که دارید خرقه مورد نظرتان راگزینش فرمائید و به عبارتی نخستین منش نشان بدهید که اهل پوشیدن چه خرقه هایی می‌باشید .

خرقه گشوده نپوشید پاگشای عروس داماد
پوشیدن خرقه های خیلی چسبان و گشوده برای اولی مراسم گزینش قابل قبولی نیست زیرا شما هنوز آشنایی کافی از اشخاصی که قرار است با آنان رو به رو گردید ندارید و شاید با جامه بازی که به بدننموده اید در میان انسان های دیگر خیلی معذب باشید . حتما پیشین از این‌که وارد مراسم پاگشا گردید از همسرتان در رابطه خانواده ای که قرار است به دیدار آن‌ها بروید بپرسید و با در حیث تصاحب کردنقوانینی که دارا‌هستند خرقه بپوشید . پاگشای عروس داماد

کت و شلوار
کت و شلوارها به دو گونه تقسیم میگردند . کت و شلوارهای خیلی قانونی که معمولا عروس خانم ها با سنین فراتر به بدن می نمایند و کت و شلوارهای تینیجری که به درد عروس خانم های کم سن و سال خیسمیخورد . اما این گونه پوشش خیلی همگی گیر نیست و خیلی ها سمت به کارگیری از کت و شلوار نمی فرآیند و ترجیح می دهند جامه های دقیق خیس و زنانه خیس بپوشند . پاگشای عروس داماد

کت و دامن
کت و دامن گزینش جالبی است . نیز خانم های برنا و نیز خانم هایی که ده سال سی معاش آنان پیشین است سمت این دسته پوشش میروند . برای مراسم پاگشا خوب تر است رنگ کت و دامنی کهتعیین میکنید بشاش باشد تا بتواند نو عروس بودن شما‌را در دید بقیه افراد خیلی برجسته نماید . میتوانید کت و دامن تان را با کت و شلوار همسرتان ست نمائید و نظیر یک عروس و داماد حقیقی در مراسمی که برای شما در حیث گرفته اند کمپانی فرمایید . پاگشای عروس داماد

سارافون و ساپورت
سارافون هایی که تا تحت زانو میباشند و به همراه ساپورت ست خیلی خیر میسازند برای مراسم های پاگشا گزینش قابل قبولی می باشند . می‌توانید این جامه را با هارمونی رنگ خرقه همسرتان ست فرمائیدو به پیشواز یک مراسم پاگشای جالب بروید . این دسته پوشش معمولا برای فصل‌پاییز و فصل‌زمستان مطلوب خیس است . شما میتوانید درین فصل از سارافون های پشمی که تناسب خاصی با ساپورت هایکلفت پشمی دارا هستند به کارگیری فرمائید و حسابی بدرخشید . پاگشای عروس داماد

تی شرت
خانم های متعددی میباشند که هنوز نیز تی شرت را در هر مراسمی به هر چیز دیگری ارجح می‌دانند . در صورتی شما نیز دوست دارید در مراسم پاگشایی که برای تان ترتیب داده اند تیشرت بپوشید می بایستدسته فراوان بی آلایش اش را فارغ از هیچ مروارید و دانتلی تعیین نمائید . پیراهنی به بدن نمائید که شمارا نشستن و روش رفتن معذب نکند زیرا قرار است شب طولانی را پشت رمز بگذارید و با بستگانشوهر بیشتر معاشرت نمائید , در‌حالتی که در لباسی که به بدن میکنید معذب باشید مسلما با ایراد رو به رو میشوید . پاگشای عروس داماد

تی شرت و شلوار نخی

شلوارهای مشکی و چسبان نخی که یک جايگاه از لگ ها کلفت خیس می باشند این روز ها قسمتی از ملازمان دائمی خانم ها به اکانت می‌آیند و خیلی ها برای مراسم های متفاوت از آن یاری میگیرند .در حالتی‌که تعیین شما برای مراسم پاگشایی که برای تان در لحاظ گرفته اند شلوار نخی مشکی است می‌توانید آن را با یک تیشرت یا این که تیشرت رنگی ست فرمایید و در مراسم حضور بیابید . پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد
شومیز و جین
در حالتی که اهل پوشیدن خرقه های اسپرت میباشید و دوست ندارید در مراسم ها خیلی قانونی به لحاظ برسید شایسته ترین مورد برای شما شومیز و جین است . خیلی از نو عروس ها احتمالا این نوع خرقهپوشیدن را نپسندند البته در حالتی که شما اسپرت پوش می باشید بدون شک این مدل پوشش بخشی از آیتم های نخستین شما به اکانت میاید و خوبتر است از به عبارتی استعمال فرمائید تا سایربدانند استایل جامه پوشیدن شما چه گونه است و بیشتر با شما آشنا شوند و بدانند که شما اهل پوشیدن این مدل جامه ها میباشید و خیلی اهل پوشیدن خرقه های قانونی نیستید , چه بسا چنانچه قرار باشد در مراسم پاگشا حضور پیدا فرمائید . پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد
زیورآلات را فراموش نکنید
شما نو عروس میباشید و بایستی پاره ای بیشتر از سایر کسانی که در مراسم پاگشا می‌باشند به دیده بیایید . برای این کار مقداری از زیورآلات خودتان را از کشو بیرون کرده و به کارگیری نمایید . ولیمنظورمان از زیورآلات خدمت عروسی تان و تمام طلاهایی که دارید نیست . یک مدال دقیق به همراه گوشواره , رینگ وصلت و ساعتی که در دست دارید برای آن شب کفایت می نماید . اما در‌صورتی‌که گردن آویز منحصر برای روی بلیز تان دارید نیز میتوانید از آن یاری بگیرید .
استعمال از تل , هدبند و سنجاق سرهای زیبایی که‌این روز ها خیلی در بازار مد می باشند نیز میتوانند در شبی که قرار است میهمان منزل اقوام همسرتان بشوید به کارتان بیایند . رنگ تل و سنجاق تان را حتما با رنگ جامه تان ست نمایید و به خودتان زیبایی بیشتری ببخشید . یادتان باشد برای آن شب خیلی زیورآلات و وسایل خیره کننده و غریب به خودتان معلق نکنید زیرا احتمالا آن هایی که آشنایی کافی از شما ندارندتاءمل نمایند شما قصد دارید وسایلی که دارید را به فیس آن‌ها بکشید و همین مورد احتمالا سبب ساز شود سایرافراد برداشت متفاوتی از شخصیت شما داشته باشند . پاگشای عروس داماد
پاگشای عروس داماد
صندل فراموش نشود
شما نمی دانید هنگامی که قرار است برای اولین دفعه به منزل کسی بروید محیط آن جا چه‌گونه است و آیا میتوان با کفش وارد شد یا این که خیر . برای این‌که خودتان را به نقص‌ نیندازید و دردسر برای خودتان صحیح نکنید , کافیست وقتی که برای رفتن به منزل اقوام حاضر می‌شوید یک کفش , کفش تابستانی یا این که کف پوش منحصر به فرد ضیافت با خودتان بردارید و هنگامی که وارد منزل متبوعشدید آن‌ها را به پا فرمائید و به ضیافت تان برسید .

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن