برای آقایانشیک پوش

آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

گره زدن کراوات باید با دقت و تبحر خاصی همراه باشد. کراوات یک آیتم برای تزئین لباس در کشورها و فرهنگ های گوناگون می باشد. نوعی اکسسوری است که جذابیت و شیک پوشی خاصی را به استایل افراد می دهد.  در برخی کشورها و فرهنگ استفاه نکردن از کراوات می تواند نشان دهنده پرستیژ پایین فرد باشد. ولی در برخی کشورها و فرهنگ زدن یا نزدن کراوات مهم نیست. انواع مدل گره کراوات شامل؛ ساده ، پرنس آلبرت ، الدریج ، ترینتی ، مورل ، ون ویجک ، بالتوس وجود دارد. جشن پلاس هر کدام را به اختصار به همراه تصویر د راینجا آورده است.

آموزش گره زدن کراوات

روش گره زدن گره ساده1 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

گره ساده نامتقارن ، کوچک ، جمع و جور ، فشرده است و برای زمانی که عجله داریم و زمان زیادی برای آماده شدن نیست مناسب است. همچنین این نوع گره برای افراد قد بلند و کراوات با پارچه های ضخیم مناسب می باشد. اسم های دیگر این نوع گره شرقی ، گره کنت ، پتی نوئد است که در شرق برخلاف غرب طرفداران بسیاری دارد..png - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

مانند شکل بالا پشت کراوات را رو به جلو نگه دارید. دقت کنید که لبه باریک آن از لبه پهن بالاتر باشد و نوک قسمت باریک تا شکم ادامه داشته باشد.

در مرحله دوم لبه باریک را بدون حرکت نگه دارید و لبه پهن را از زیر آن رد کنید. د رمرحله سوم لبه پهن را از روی لبه باریک حرکت دهید. د رمرحله چهارم لبه پهن را از زیر حلقه گردن خارج کرده و به سمت بالا حرکت دهید. د رنتیجه حلقه کوچک جلوی گرن ایجاد می شود. درمرحله پنجم قسمت پهن را از بین حلقه کوچک رد کنید و نوک لبه پهن را پایین بکشید. د رانتها برای تنظیم گرده دور گردن گره را بگیرید و به سمت بالا بکشید.

روش گره زدن گره پرنس آلبرت1 1 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

این گره همانند گره ساده است و محکم گره دادن آن مهم است. اگر می خواهید ظاهرتان را قلمی نشان دهید این گره کراوات را امتحان کنید. این گره با دو چرخش زده می شود برای زدن این نوع گره روی کراوات را روی گردن قرار دهید.آلبرت - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

1.دراین روش لبه باریک تا دکمه شکم باشد و لبه پهن پایین تر از لبه باریک قرار گیرد.

2.لبه پهن را از روی لبه باریک عبور دهید.

3.لبه پهن را از زیر لبه باریک عبور داده و به سمت راست بکشید.

4.برای کامل شدن چرخش دوم باید دوباره لبه پهن را از روی لبه باریک عبور دهید.

5.لبه پهن را از زیر حلقه گردن بالا بکشید.

6.لبه پهن را از میان دو حلقه حلقه کوچک ایجاد شده عبور دهید.

7.برای محکم و تنظیم کردن گره باید لبه پهن را پایین بکشید.

8.دقت کنید که گره دوم باید کمی از گره اول پایین تر باشد تا گره اول از روبرو خود را نشان دهد.

روش گره زدن کراوات مدل پرات

.png - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

این نوع گره شیک ترین و رسمی ترین و معمول ترین گره کراوات می باشد. برای کراوات های پهن و سبک می توان این گره را زد و با پیراهن های مختلف ست می شود.

1.در این گره پشت کراوات را رو به جلو روی گردن قرار دهید. لبه باریک تا دکمه شکم باشد و لبه پهن پایین تر از لبه باریک باشد.

2.لبه پهن را از زیر لبه باریک عبور دهید.

3.لبه پهن را از روی حلقه گردن عبور دهید و سپس پایین بکشید.

4.لبه پهن را به صورت ضربدری از روی لبه باریک رد کنید.

5.لبه پهن را از حلقه گردن عبور دهید و به بالا بکشید.

این مطلب هم عالیه:
مدل لباس مهمانی و نکات مهم برای زیبا شدن در مهمانی

6.لبه پهن را از بین حلقه کوچک عبور دهید به سمت پایین بکشید.

7.لبه پهن را محکم بکشید و سفت کنید.همزمان گره را بالا بکشید و با دور گردن خود تنظیم کنید.

روش گره زدن گره الدریج

این گره مخصوص افراد خاص می باشد و یک گره منحصربفرد می باشد. این گره با قسمت باریک کراوات کامل می شودو یک گره پهن ، بزرگ ، غیر معمول ، پیچیده و چشم‌گیر می باشد..png - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

1.کراوات را رو به جلو دور گردن خود قرار دهید.

2.لبه باریک را سمت چپ و لبه پهن را سمت راست قرار دهید.

3.لبه باریک کراوات را از روی لبه پهن عبور دهید.

4.بعد از عبور از روی لبه پهن سپس لبه باریک را از زیر لبه باریک رد کنید.

5.لبه باریک را از روی حلقه گردن عبور داده به صورت ضربدری به سمت راست  و پایین بکشید.

6.لبه باریک را بگیرید و از روی لبه پهن عبور دهید و همزمان از زیر حلقه گردن به سمت بالا بکشید.

7.مجددا لبه باریک را از روی حلقه گردن به صورت ضربدری به سمت راست و پایین بکشید.

8.حالا لبه باریک را از زیر لبه پهن عبور دهید بعد از یک چرخش از روی لبه پهن عبور دهید و از میان حلقه کوچکی که ایجاد شده عبور دهید.

9.لبه باریک را محکم بکشید و گره را سفت کنید.

10.سپس لبه باریک را از روی حلقه گردن عبور دهید.

11.بعد از یک چرخش از سمت راست  حلقه گردن ، لبه باریک را از روی حلقه گردن به صورت ضربدری به سمت چپ هدایت کنید.

12.لبه باریک را به سمت پایین بکشید و بعد از یک چرخش از قسمت حلقه کوچک ایجاد شده ، عبور دهید.

13.لبه باریک را محکم بکشید و گره را بالا بکشید و متناسب با گردن خود تنظیم کنید.

روش گره زدن گره ترینتی

این گره نسبتا جدید و دارای محبوبیت بالایی است. همچنین پیچیدگی کمتری از گره الدریج دارد و مانند گره های گرد و نامتقارن است.1 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

1.لبه باریک کراوات را در سمت چپ گردن و لبه پهن را سمت راست قرار دهید.

2.لبه باریک تا قسمت دکمه شکم کشیده شود و قسمت لبه پهن پایین تر باشد.

3.لبه باریک را از روی لبه پهن عبور دهید و سمت راست بکشید.

4.لبه باریک را از زیر حلقه گردن عبور داده و بالا بکشید.

5.بعد از یک چرخش از روی حلقه گردن ، از روی حلقه گردن عبور دهید و پایین بکشید و سپس از زیر لبه پهن به سمت چپ هدایت کنید.

6.بعد از آوردن لبه باریک به سمت چپ ، نوک باریک را گرفته و به سمت بالا بکشید و از روی حلقه گردن به صورت ضربدری عبور دهید به سمت راست بکشید..png - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

7.لبه باریک را از روی لبه پهن عبور دهید و مجددا از زیر حلقه گردن به سمت بالا بکشید.

8.حالا لبه باریک را از بین گره کوچکی که ایجاد شده عبور دهید. تا اینجا گره را سفت نکنید و بگزارید شل بماند.

9.بعد از عبور از حلقه کوچک ، لبه باریک را گرفته و از زیر لبه پهن عبور دهید.

10.بعد از یک چرخش لبه باریک را به سمت وسط گره آورده و از بین حلقه کوچک عبور دهید.

11.حالا گره را محکم بکشید و باقیمانده لبه باریک را به پشت حلقه گردن بیندازید.

12.گره را گرفته و بالا بکشید و متناسب با دور گردن خود تنظیم کنید.

روش گره زدن گره مورل

گره مورل نوعی گره کم استفاده است . گرهی بصورت لایه لایه است و روی لبه باریک فعال می باشد.1 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

1.روی کراوات را دور گردن خود قرار دهید. برخلاف گره های دیگر ایندفعه لبه باریک بلندتر از لبه پهن باشد.

این مطلب هم عالیه:
پیشنهاد های لباس زنانه و اکسسوری برای میهمانی

2.لبه پهن تا دکمه شکم باشد کافیست.

3.لبه باریک را از روی لبه پهن عبور دهید.

4.نوک لبه باریک را گرفته و از زیر حلقه گردن به سمت بالا بکشید.

5.حالا لبه باریک از روی حلقه گردن رد کنید و پایین بکشید.

6.بعد از عبور لبه باریک از روی حلقه گردن حالا لبه باریک را از زیر لبه پهن عبور داده و به سمت چپ بیاورید..png - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

7.لبه باریک را گرفته و از جلوی حلقه گردن بالا برده و بعد از یک چرخش از حلقه گردن مجددا پایین بکشید.

8.لبه باریک را از روی لبه پهن به سمت راست بیاورید.

9.حالا لبه باریک را از زیر حلقه گردن بالا بکشید.

10.سپس لبه باریک را از بین حلقه ایجاد شده جلوی گردن عبور داده و به سمت پایین بکشید.

11.لبه باریک را گرفته و محکم بکشید تا سفت شود. سپس گره را گرفته و با دور گردن خود تنظیم کنید.

روش گره زدن کراوات گره ون ویجک

این گره با یک چرخش کامل می شود و به شکل استوانه ای و مارپیچ دیده می شود. و شبیه گره پرنس آلبرت می باشد و مناسب برای افرادی است که دوست دارندقلمی جلوه داده شوند.ویجک - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

1.جلوی کراوات دور گردن خود قرار دهید بطوریکه لبه باریک سمت راست و لبه پهن سمت چپ قرار گیرد. توجه داشته باشید لبه باریک تا دکه شکم باشد. نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه.

2.لبه پهن را از روی لبه باریک عبور داده و به سمت راست بیاورید.

3.سپس لبه پهن را از زیر لبه باریک عبور داده و به سمت چپ بیاورید.

4.حالا با حالت کمی مارپیچ گونه مجددا لبه پهن را از روی لبه باریک عبور داده و مجددا به زیر لبه باریک بکشید.ویجک2 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

5.مرحله بالا یکبار دیگر تکرار کنید و تعداد چرخشها به دو چرخش افزایش پیدا کند.

6.بعد از انجام مراحل بالا لبه پهن را گرفته و از زیر حلقه گردن بالا بکشید.

7.حالا لبه پهن را از روی حلقه گردن و از میان حلقه کوچک ایجاد شده جلوی گردن عبور داده و پایین بکشید.

8.لبه پهن را مجکم بکشید و متناسب با دور گردن خود تنظیم کنید.

روش گره زدن گره بالتوس

گره بالتوس برای افراد کوتاه قد پیشنهاد می شود دارای لبه پهن با دور لبه باریک و جندین چرخش می باشد. به دلیل شکل مخروطی و رسمی با اکثر پیراهن ها ست می شود.1 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

1.پشت کراوات را دور گردن خود قرار دهید. لبه باریک کوتاه تر از لبه پهن باشد و معمولا تا دکمه شکم باشد مناسب است.

2.لبه پهن کراوات را از زیر لبه باریک عبور دهید و به سمت راست بیاورید.

3.نوک لبه پهن را گرفته و به سمت بالا و روی حلقه گردن بیاورید.

4.حالا لبه پهن را به سمت پایین فرستاده و به صورت ضربدری به سمت چپ بیاورید.

5.سپس نوک لبه پهن را گرفته و بالا بیاورید و از روی حلقه گردن عبور دهید.2 - آموزش انواع گره زدن کراوات و مدل های مختلف آن

6.سپس لبه پهن را پایین آورده به سمت راست بکشید.

7.همین کار را مجددا تکرار کنیدو لبه پهن را از بالا به صورت ضربدری به سمت چپ بیاورید.

8.در مرحله آخر لبه پهن را از روی لبه باریک عبور داده و بعد از یک چرخش از زیر حلقه گردن، لبه پهن را از حلقه جلوی گردن عبور داده و به سمت پایین بکشید.

9.لبه پهن کراوات را پایین کشیده و محکم کنید و متناسب با دور گردن خود تنظیم کنید.

جشن پلاس در انتها شما را به مطالعه مقالات مرتبط  و مقالات آموزشی در زمینه های مختلف دعوت می کند.

هیچ نظری وجود ندارد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن