داماد

داماد
هنگامی که یک مرد و یک زن با نیز قرار تزویج می‌گذارند و وصلت می نمایند , به مرد درطول روز تزویج داماد می گویند . همینطور به زن در طول روز تزویج عروس می گویند .
داماد همینطور تحت عنوان نوعی نسبت خویشاوندی سببی نیز به کار میرود به‌این معنی که شوهر دختر آقای الف , در حکم داماد آقای الف محسوب میشود .
اکثری از مشکلاتی که در زندگانی همسران برنا ظهور می نماید , اکثر اوقات ریشه در مسائلی داراست که در روزهای اولیه دیدارها در خلق و خوی پدر و مادر و خواهرها و برادرهای بزرگ خیس و دیگرخویشاوندان مطرح می شود مثلاً می‌گویند که فلانی چنین اعلام‌کرد و به همانی چنین حیث داراست و مثل اینها .
انواده عروس بایستی با انجام رفتارهای مطلوب و مناسب سوابق فرضی خیر و خوبی را برای داماد خویش ساخت نمایند تا جایی برای عذر و بهانه جویی های وی باقی نگذارند , هر چند همگی دامادها عذر و بهانه گیر نیستند البته چه خوبتر که ما هم به نحوی خوی کنیم که عذر و بهانه گیران هم نتوانند مجالی برای ابراز عذر و بهانه ها پیدا نمایند .
پس می بایست از به عبارتی ابتدا طرحی جهت انجام دیدارهای مطلوب و عالی در حیث بگیریم تا مشکلی پیش نیاید در‌این ارتباط بایستی به نکات زیر دقت کرد :
از او‌لین تلفنی که برای انجام مراسم خواستگاری می شود , روابط شروع میشود , پس بایستی جواب او‌لین گوشی تلفن را به خیر و خوبی اعطا کرد ; یعنی از گوشی تلفن کننده که معمولاً مامان داماد استمی بایست به خیر استقبال کرد و اورا عهده دار شد و با او متین و باادب صحبت اعلام‌کرد و پرسید چه موقع آمادگی حضور در خانه ما‌را دارید؟ و برنامه ملاقات را مبنی بر خواست او تهیه و تنظیم کرد .
در مراسم خواستگاری می بایست متین و موقر بود و اندیشیده صحبت بیان کرد و کلام های به جا بر گویش آورده خوب تر است . پدر و مادر بعضی از امور را به فرزندشان بسپارند ; اشکالی ندارد که میزان مهریه را به دختر خویش اعلام نمایند که وی به عبارتی را مطرح نماید , پدر و مادر عروس نباید در‌این جور کارها با داماد جدال کنند . گزینش میزان خرید و چگونگی برگزاری مجلس عروسی و تعداد مهمانانی که برای عروسی دعوت میگردند با توافق در میان دختر و پسر رقم بخورد . اگر چه که پدر و مادر میتوانند توقعات منطقی خویش را به دختر خود بگویند
در مراسم عقد و دوران عقد هم بایستی با داماد و خانواده وی به طوری برخورد کرد که نقطه ضعفی به دست آن‌ها نداد . هنگام ورود داماد به منزل بایستی به او احترام گذاشت و در توان توان از ویپذیرایی کرد .
می بایست ترتیبی داده شود که مداخله ای در تعاملات همسران برنا صورت نگیرد , چون این فرمان بر میزان مسافت خانواده داماد برنا از خانواده پدر و مادر عروس میافزاید .
مراسم عروسی می بایست متناسب با میزان بضاعت و توان داماد برگزار شود . معمولاً اجبار مخارج گزاف سرسام آور به داماد سبب ساز می شود که ذیل فشارهای ناشی از بدهکاری قرار بگیرد و احیاناً با انجام شغل های فراوان و سخت مبتلا بداخلاقی و تندخویی شود و با همسر خود بدرفتاری نماید .
ابراز صلح و عشق مندی نسبت به داماد امری حساس و در خور دقت است و چه عالی است که گهگاه بابا زن و مامان زن و در صورت قابلیت و امکان برادران بزرگ خیس به داماد گوشی تلفن بزنند ووضع او‌را جویا شوند و ابراز عشق و علاقه کنند
پس از عروسی می بایست رفتارهایی به قاعده و وزین داشت و برخوردهایی همراه با احترام را مورد‌علاقه قرار بخشید و از زور و اجبار خودداری کرد ; مثلاً در حالتی‌که عشق و علاقه مندیم که با همسران برنا بهمهاجرت برویم , عالی است که از آنها دعوت و تقاضا نماییم که مهاجرت با خواست و هماهنگی آنها صورت بپذیرد و آنها حس اجبار به خویش نکنند . در صورت وجود تمکن مالی بد نیست که بعضا ازمخارج همسران برنا را خانواده عروس بر عهده بگیرند اگر‌چه که‌این کار وظیفه آنان نیست اما در صورت قابلیت و امکان و وجود نیاز در خانواده برنا , این جور حمایت‌ها از آنها عالی است .
رمز زدن به دختر بعداز تزویج امری حتمی است , چون در حالتی که به وی رمز نزنند , احتمال دارد این شم در ذهن داماد پدید آید که وی محبوبیتی نزد خانواده خویش ندارد و لذا گهگاه این تصور در ذهن بعضی از دامادها موجب اذیت و آزار دختر می‌شود و چه بسا عالی است که از اشخاص قوم خویش هم تقاضا کنیم که به دخترمان راز بزنند و از حالا وی مطلع باشند , در این حالت قابلیت تعرض کمتری نسبت به دختر وجود خواهد داشت . خانم جوانی که یکی دو سال از قدمت زندگانی مشترک وی می گذشت , در حالی که مشقت بار ناله میکرد می اعلام کرد : «از هنگامی تزویج کرده ام بابا و مادرمبه دلیل پیری و ناتوانی جسمانی نمی توانند به خانه ما که پاره ای بدور نیز میباشد بیایند , شوهرم نیز به همین جهت من را همیشه سرزنش می نماید و می گوید : «تو در حیث بابا و مادرت نظیرآشغال ای هستی که بدور انداخته شده ای و هیچ زمان نیز به سراغت نمی آیند» , در حالی که آنان مشتاق دیدار اینجانب می باشند البته توان داخل شدن به خانه مارا ندارند ; نمی دانم با چه زبانی بایستیاین مسئله را به همسرم حالی بکنم تا بفهمد . » در هر حال برای پیش گیری از پیدایش چنین مسایلی بایستی به نحوی طرح ریزی کرد که هر از گهگاه چه بسا در صورتی با تحمل قدری رنج نیز باشد به دخترخویش محرمانه بزنیم تا داماد برداشت اشتباه نکند .
ابراز صلح و عشق و علاقه مندی نسبت به داماد امری دارای اهمیت و در خور دقت است و چه عالی است که گهگاه بابا زن و مامان زن و در صورت قابلیت برادران بزرگ خیس به داماد گوشی تلفن بزنند ووضع او‌را جویا شوند و ابراز عشق کنند
برخورد نکردن با داماد بر طبق پیش داوری های اشتباه و نا مناسب و نگاه نکردن به وی بر پایه ی دیدگاه های منفی , نباید با نسبت دادن به بعضی اشعار و یا این که ضرب المثل های غیر مناسب از قبلی با داشتن پیش داوری های منفی با داماد برخورد کرد . می بایست درباره ی داماد واقع در بین نباید به تمامی بدبین بود و نسبت به کلیه خوش در میان , بلکه بایستی واقع نگر باشیم . بدبینی و خوش بینی نا به جااختلال آفرین است , ولی واقع بینی ارتباط ها ما‌را با دامادمان سامان می‌بخشد و از تفریط بدور می داردمان .
در صورتی‌که از تمکن مالی برخوردار هستیم و در مییابیم که همسران برنا زندگانی خویش را با رنج و تنگدستی میگذرانند , در مقدار توانمان عالی است که به آن‌ها امداد کنیم . اما حمایت های اقتصادی و مالی از داماد نباید به نحوی افراطی باشد که به عزت نفس و کرامت وی و همسرش جراحت رسد یا این که به طوری که وی دیگر نیازی به کار و کارایی در خویش حس نکند . حمایت های بیشتراز مقدار و افراطی گاه بازدارنده استمرار اشتغال به وسیله بعضا از دامادها شده و آنها را کاملاً به خانواده همسر خود متعلق نموده است .
ابراز آشتی و عشق مندی نسبت به داماد امری حساس و در خور دقت است و چه عالی است که گهگاه بابا زن و مامان زن و در صورت قابلیت برادران بزرگ خیس به داماد گوشی تلفن بزنند و اوضاع و احوال اورا جویا شوند و ابراز عشق کنند .
رسیدگی در وقت ها رنج آرم عشق و علاقه مندی به داماد است . به عنوان مثال سرزدن به وی و عیادت از او در هنگام ابتلا به بیماری و شدن در منزل یا این که مریض‌خانه .

دکمه بازگشت به بالا