زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
همیشه شاد باشین...
لطفا کمی صبور باشید در حال لود شدن ...
با جشن پلاس شادیهاتو بساز

نامزدی

نامزدی
اگر می‌خواهید دوران نامزدی شیرینی داشته باشید این مقاله را بخوانید . شما از روز اولیه بایستی خود‌با‌وری داشته باشید . در‌صورتی‌که با نیز به میهمانی یا این که جشن و پایکوبی عروسی میروید از به عبارتینخستین دنبال تایید و لحاظ مثبت نامزدتان نباشید . قرار نیست از روز اولیه وی به شما بگوید چه لباسی به شما میاید و چه بپوشید و چه نپوشید .
پس با خاطر راحت جامه مورد نظرتان را بپوشید و رویه بیفتید . در صورتی نامزدتان تعدادی روز پس از نامزدی با شما تماس گرفت تا قرار دیدار و سینما و پارکی را با شما طرح ریزی نماید , خیلی زود پذیرشنکنید . قبلی از این‌که پاسخ پایانی را بدهید نخستین تعدادی لحظه ای از وی وقت بخواهید و ملاحظه کنید برای آن روز یگانه وقت دارید یا این که خیر .
در صورتی‌که وقت داشتید که بعداز چندین دقیقه پذیرش فرمائید , و امااگر وقت نداشتید و مثلا قرار است آن روز با دوستانتان خارج بروید به هیچ وجه قرارهایتان را به نیز نزنید . مطمئناًبی قرار میباشید کهپذیرش فرمائید البته یک کم جلوی خودتان را بگیرید تا بعد ها به نفع تان باشد .
در صورتی شما از روز نخستین برای برنامه ها و قرارهایتان احترام قائل گردید , مطمئنا نامزدتان را نیز بدون چاره می‌کنید که به قرارهای شما احترام بگذارد . شما از روز نخستین بایستی خودبا‌وری داشته باشید .در صورتی‌که با نیز به میهمانی یا این که پای کوبی عروسی می‌روید از به عبارتی اولیه دنبال تایید و حیث مثبت نامزدتان نباشید .
نکاتی کلیدی درباره‌ی دوران نامزدی
قرار نیست از روز نخستین وی به شما بگوید چه لباسی به شما می‌آید و چه بپوشید و چه نپوشید . پس با خاطر راحت خرقه مورد نظرتان را بپوشید و منش بیفتید . بایستی به خودتان مطمئن باشید . در حالتی‌که از روز نخستین نظرش را به شما زور نماید تا پایان عمرتان بایستی به حیث وی جامه بپوشید و غصه بخورید
خویش کرده را نیز دوراندیشی نیست . آقایان دنیای متفاوتی دارا‌هستند . مردها دلداده وقت گذرانی و تفریح و بازی با دوستانشان می‌باشند . این اما حق مسلم آنهاست پس لطفا بدین حق احترام بگذارید . در حالتی‌که با دوستانشان زمین فوتبال اجاره کرده اند , پرسرعت برای خودتان برنامه نچینید .
در صورتیکه قرار است وی به شما و برنامه هایتان احترام بگذارد شما نیز می بایست با لبخند ساک فوتبال را دستش بدهید و برایش آرزوی موفقیت نمایید . هدیه دادن خیلی عالی است , البته قرار نیست به عبارتی روز نخستین همگی پس اندازتان را بدهید ادوکلن و تیشرت برند دار و کیف پول چرم گاومیش!
و کفش پوست مار بخرید . بازی را یادتان نرود . اولیه می بایست وی برای شما هدیه بخرد , اولی هدیه و دو‌مین و سو‌مین را که خرید شما نیز دست به جیب گردید و کتاب یا این که خودکار یا این کهخودنویسی بخرید با یک شاخه گل . او‌لین هدیه به هیچ وجه نباید گرانقیمت و آنچنانی باشد . ابعاد کلی وقت دارید تا برایش کادوهای گرانقیمت و مارک و و برند دار بخرید .
نکاتی دارای اهمیت در باب دوران نامزدی
روز تولدش را نیز لطفا منفجر نکنید . یک تهنیت بی آلایش با یک کادوی کوچک کافی است . اولی هدیه به هیچ وجه نباید گرانقیمت و آنچنانی باشد . ابعاد کلی وقت دارید تا برایش کادوهای گرانقیمت و مارک و وبرند دار بخرید . روز تولدش را نیز لطفا منفجر نکنید . یک شادباش بی آلایش با یک کادوی کوچک کافی است
توی دوران نامزدی یه خرده معاش را دور از شوخی بگیرید . احتمال دارد عزیزان و آشناهای شما به مزاح هایتان بخندند ولی نامزد و خانواده اش حتما فرق می نماید . از ترکاندن باد بادک و جیغ و هورا کشیدن برای ترساندن و جوک کردن , کلام های بامزه زدن و سوپرایز کردن پرهیز کنید .
مگر یک خانم محترم خط و نشان میکشد . در‌صورتی‌که دلتان میخواهد دوران نامزدی بی تنش و آرامی داشته باشید , لطفا خنجر را از رو نبندید . خودتان را بگذارید جای آن مرد نامزد ; در حالتی که از روز نخستینبرایش خط و نشان بکشید , در ابرهای بالای سرش معاش آکنده از اره و تیشه و پیکار و بحث می بیند
و دیگر دلش نمیخواهد با چنین زنی ذیل یک سقف برود . تا گویش چرب و قابل انعطاف می‌باشد چرا می بایست سراغ اره و تیشه و جیغ و بخشید رفت . تا سنت زیبای مذاکره موجود است چرا می بایستصدا را بالا پیروزی و جنگید . در حالتی‌که مرد دوران نامزدی آرامی داشته باشد , زودتر بساط یک عروسی مجلل را مهیا می نماید .
فقط هر کس قادر است در زمینه‌ی ارتباط جنسی شما و نامزدتان در دوران عقد , تصمیم گیری نماید خویش شما می‌باشید . البته به دست آوردن این تصمیم کار بی آلایش ای نیست و نباید از کنار آن بهآسانی عبور نمایید .
اکثری از زوجهای برنا به دلیل عدم شناخت و در کمی از موردها فقدان دوراندیشی کافی در رابطه روش برخورد با رابطه ها عاطفی و زناشویی فی مابین همسران , با مشکلاتی روبرو هستند , که متاسفانه این مشکلات در بعضی از مورد ها تبدیل به معضل های خانوادگی می گرد که اثر ها آن در معضلاتی همچون ارتقا آمار جدایی در جامعه , تنوع طلبی جنسی و . . . . قابل مشاهده است .
اکثری از خانواده ها و همینطور بعضی از مشاوران , زوج های برنا را از برقراری ارتباط ها بی نقص جنسی در دوران عقد , منع می نمایند . هراس و نگرانی آن ها از مسایلی مانند : احتمال به نیز تناول کردنوصلت , قابلیت حامله شدن تحمیلی عروس , کمتر شدن شوق و اشتیاق دو طرف و خصوصا پسر برای برگزاری هرچه پر سرعت خیس عروسی و . . . است .
ولی از سمت دیگر محدود کردن غریزه جنسی و دوری از برقراری ارتباط بدون نقص زناشویی میتواند عواقب متعددی هم داشته باشد . سرپوش گذاشتن بر میل سرکش شهوت آنهم وقتی که دوطرف شم مینمایند این حق رسمی و دینی آنهاست که از یکدیگر سود ببرند , قادر است منجر بعضی اختلافات و کج خلقی ها در طول قبلی از عروسی شود . از طرفی قضیه تولید انحراف را هم مهیا کند .
تصمیم با شماست , ولی صحیح تصمیم بگیرید!
برقراری ارتباط جنسی در میان شما و نامزدتان در دوران عقد یک تصمیم به طور کامل فردی است و به اطراف سری شما مربوط می شود . از دید دینی و رسمی ارتباط ها جنسی میان پسر و دختری که صیغه عقد فی مابین آن ها سرازیر شده‌است هیچ اشکالی ندارد . ارتباط ها زناشویی فی مابین زن و شوهر دوچندان مورد تاکید و پیشنهاد اسلام قرار گرفته است و در بخش اعظمی احادیث از آن بعنوان شکلی از عبادت یاد شده‌است . به این ترتیب فقط هر که میتواند در مورد ارتباط جنسی شما و نامزدتان در دوران عقد , تصمیم گیری نماید خویش شما میباشید . البته به چنگ آوردن این تصمیم کار معمولیای نیست و نباید از کنار آن به آسانی عبور فرمائید .
در اینجا 5 نکته که به شما امداد می نماید تا تصمیم صحیح را بگیرید , ذکر میکنیم :
1 – آیا تمامی ریسک ها را می دانید؟
بارداری تحمیلی در دوران نامزدی یکی ریسک هایی است که بایستی از آن با خبر باشید و در رابطه آن تصور کنید . احتمال به نیز میل کردن تزویج شما به هر علتی هم یکی دیگر از ریسک هایی است کهمی بایست به آن تصور کنید . می بایست بدانید که اختلافات در دوران نامزدی زیاد رایج می باشند , ولی کم نیستند شمار افرادی که در به عبارتی اولِ شیوه معاش و در دوران عقد , از یکدیگر جداگردیده اند . به این ترتیب گذشته از برقراری رابطه ها بی نقص جنسی با نامزدتان , به‌این موضوعات عالی تصور کنید .
2 – آیا اطمینان دارید که باهم می مانید؟
ولی سرانجام هیچ ازدواجی از پیشین معین نیست . به مشقت می توان اطمینان داشت که شما تا پایان قدمت با نیز معاش خواهید کرد یا این که خیر . معاش مشترک از به عبارتی ابتدا با فراز و نشیب های متعددی مواجه است . البته در شرایطی که قصد دارید با نامزدتان همبستر گردید , خوبتر است یک آشنایی و اطمینان نسبی فی مابین شما وجود داشته باشد . هرچقدر این آشنایی و اطمینان بیشترباشد , ریسک مواجه شدن با اتفاقات احتمالی نظیر جدایی و طلاق در دوران عقد کمتر خواهد شد . فراموش نکنید که در صورت به نیز تناول کردن تزویج شما , در حالتی‌که ارتباط زناشویی کاملا دربین شما برقرار شده باشد , هردوی شما زخم خواهید روئت کرد . احتمالا در دید نخستین به حیث رسد در چنین موقعیتی صرفا دختر زخم می بیند , البته مسئولیت های رسمی پسر هم در صورت برداشته شدن بکارت نامزدش , بیشتر خواهد شد . پس در شرایطی که هنوز مطمئن نیستید که تزویج شما تداوم خواهد داشت یا این که خیر , خوب تر است همبستر شدن با نامزد خویش را به تاخیر بیندازید .
– احتمال بارداری اجباری را دور از شوخی بگیرید
آیا میدانید که هیچ یک از راههای پیشگیری از بارداری 100 % تضمین شده نیستند؟ بعنوان نمونه استعمال از کاندوم , می‌تواند احتمال بارداری تا حدود 85 % کم کند و هنوز 15 % احتمال حاملگی موجود هست .براین اساس چنانچه آمادگی نوپا دار شدن در دوران عقد را ندارید , خوبتر است رابطه ها بی نقص زناشویی را تا پس از عروسی به تعویق بیندازید .
4 – حالت مکانی و هنگامی خویش را بسنجید
خوب تر است بدانید که اولی ارتباط بی نقص جنسی با نامزدتان , لزوما یک تجربه احساسی و شادی بخش نخواهد بود! در اکثر زمان ها مواقع این ارتباط با درد و خون ریزی شدید همراه است . بدین ترتیبمطمئن گردید که در مکان و هنگامی مبادرت به به‌این کار می‌کنید که قابلیت و امکان رویا رویی با هرنوع واقعه ناخوشایندی را دارید . بعنوان نمونه دسترسی به باکس یاری های اول , دسترسی به درمان‌گاهو . . . از نکاتی است می بایست به آن اعتنا فرمایید .
5 – هیچوقت ( تنها به خاطر نامزدتان ( مبادرت به بدین کار نکنید

دکمه بازگشت به بالا
تولد مهمونی فروشگاه انجمن ویدیوها مجلات تشریفات
بستن
بستن