نامزدی

نامزدی
اگر می‌خواهید دوران نامزدی شیرینی داشته باشید این مقاله را بخوانید . شما از روز اولیه بایستی خود‌با‌وری داشته باشید . در‌صورتی‌که با نیز به میهمانی یا این که جشن و پایکوبی عروسی میروید از به عبارتینخستین دنبال تایید و لحاظ مثبت نامزدتان نباشید . قرار نیست از روز اولیه وی به شما بگوید چه لباسی به شما میاید و چه بپوشید و چه نپوشید .
پس با خاطر راحت جامه مورد نظرتان را بپوشید و رویه بیفتید . در صورتی نامزدتان تعدادی روز پس از نامزدی با شما تماس گرفت تا قرار دیدار و سینما و پارکی را با شما طرح ریزی نماید , خیلی زود پذیرشنکنید . قبلی از این‌که پاسخ پایانی را بدهید نخستین تعدادی لحظه ای از وی وقت بخواهید و ملاحظه کنید برای آن روز یگانه وقت دارید یا این که خیر .
در صورتی‌که وقت داشتید که بعداز چندین دقیقه پذیرش فرمائید , و امااگر وقت نداشتید و مثلا قرار است آن روز با دوستانتان خارج بروید به هیچ وجه قرارهایتان را به نیز نزنید . مطمئناًبی قرار میباشید کهپذیرش فرمائید البته یک کم جلوی خودتان را بگیرید تا بعد ها به نفع تان باشد .
در صورتی شما از روز نخستین برای برنامه ها و قرارهایتان احترام قائل گردید , مطمئنا نامزدتان را نیز بدون چاره می‌کنید که به قرارهای شما احترام بگذارد . شما از روز نخستین بایستی خودبا‌وری داشته باشید .در صورتی‌که با نیز به میهمانی یا این که پای کوبی عروسی می‌روید از به عبارتی اولیه دنبال تایید و حیث مثبت نامزدتان نباشید .
نکاتی کلیدی درباره‌ی دوران نامزدی
قرار نیست از روز نخستین وی به شما بگوید چه لباسی به شما می‌آید و چه بپوشید و چه نپوشید . پس با خاطر راحت خرقه مورد نظرتان را بپوشید و منش بیفتید . بایستی به خودتان مطمئن باشید . در حالتی‌که از روز نخستین نظرش را به شما زور نماید تا پایان عمرتان بایستی به حیث وی جامه بپوشید و غصه بخورید
خویش کرده را نیز دوراندیشی نیست . آقایان دنیای متفاوتی دارا‌هستند . مردها دلداده وقت گذرانی و تفریح و بازی با دوستانشان می‌باشند . این اما حق مسلم آنهاست پس لطفا بدین حق احترام بگذارید . در حالتی‌که با دوستانشان زمین فوتبال اجاره کرده اند , پرسرعت برای خودتان برنامه نچینید .
در صورتیکه قرار است وی به شما و برنامه هایتان احترام بگذارد شما نیز می بایست با لبخند ساک فوتبال را دستش بدهید و برایش آرزوی موفقیت نمایید . هدیه دادن خیلی عالی است , البته قرار نیست به عبارتی روز نخستین همگی پس اندازتان را بدهید ادوکلن و تیشرت برند دار و کیف پول چرم گاومیش!
و کفش پوست مار بخرید . بازی را یادتان نرود . اولیه می بایست وی برای شما هدیه بخرد , اولی هدیه و دو‌مین و سو‌مین را که خرید شما نیز دست به جیب گردید و کتاب یا این که خودکار یا این کهخودنویسی بخرید با یک شاخه گل . او‌لین هدیه به هیچ وجه نباید گرانقیمت و آنچنانی باشد . ابعاد کلی وقت دارید تا برایش کادوهای گرانقیمت و مارک و و برند دار بخرید .
نکاتی دارای اهمیت در باب دوران نامزدی
روز تولدش را نیز لطفا منفجر نکنید . یک تهنیت بی آلایش با یک کادوی کوچک کافی است . اولی هدیه به هیچ وجه نباید گرانقیمت و آنچنانی باشد . ابعاد کلی وقت دارید تا برایش کادوهای گرانقیمت و مارک و وبرند دار بخرید . روز تولدش را نیز لطفا منفجر نکنید . یک شادباش بی آلایش با یک کادوی کوچک کافی است
توی دوران نامزدی یه خرده معاش را دور از شوخی بگیرید . احتمال دارد عزیزان و آشناهای شما به مزاح هایتان بخندند ولی نامزد و خانواده اش حتما فرق می نماید . از ترکاندن باد بادک و جیغ و هورا کشیدن برای ترساندن و جوک کردن , کلام های بامزه زدن و سوپرایز کردن پرهیز کنید .
مگر یک خانم محترم خط و نشان میکشد . در‌صورتی‌که دلتان میخواهد دوران نامزدی بی تنش و آرامی داشته باشید , لطفا خنجر را از رو نبندید . خودتان را بگذارید جای آن مرد نامزد ; در حالتی که از روز نخستینبرایش خط و نشان بکشید , در ابرهای بالای سرش معاش آکنده از اره و تیشه و پیکار و بحث می بیند
و دیگر دلش نمیخواهد با چنین زنی ذیل یک سقف برود . تا گویش چرب و قابل انعطاف می‌باشد چرا می بایست سراغ اره و تیشه و جیغ و بخشید رفت . تا سنت زیبای مذاکره موجود است چرا می بایستصدا را بالا پیروزی و جنگید . در حالتی‌که مرد دوران نامزدی آرامی داشته باشد , زودتر بساط یک عروسی مجلل را مهیا می نماید .
فقط هر کس قادر است در زمینه‌ی ارتباط جنسی شما و نامزدتان در دوران عقد , تصمیم گیری نماید خویش شما می‌باشید . البته به دست آوردن این تصمیم کار بی آلایش ای نیست و نباید از کنار آن بهآسانی عبور نمایید .
اکثری از زوجهای برنا به دلیل عدم شناخت و در کمی از موردها فقدان دوراندیشی کافی در رابطه روش برخورد با رابطه ها عاطفی و زناشویی فی مابین همسران , با مشکلاتی روبرو هستند , که متاسفانه این مشکلات در بعضی از مورد ها تبدیل به معضل های خانوادگی می گرد که اثر ها آن در معضلاتی همچون ارتقا آمار جدایی در جامعه , تنوع طلبی جنسی و . . . . قابل مشاهده است .
اکثری از خانواده ها و همینطور بعضی از مشاوران , زوج های برنا را از برقراری ارتباط ها بی نقص جنسی در دوران عقد , منع می نمایند . هراس و نگرانی آن ها از مسایلی مانند : احتمال به نیز تناول کردنوصلت , قابلیت حامله شدن تحمیلی عروس , کمتر شدن شوق و اشتیاق دو طرف و خصوصا پسر برای برگزاری هرچه پر سرعت خیس عروسی و . . . است .
ولی از سمت دیگر محدود کردن غریزه جنسی و دوری از برقراری ارتباط بدون نقص زناشویی میتواند عواقب متعددی هم داشته باشد . سرپوش گذاشتن بر میل سرکش شهوت آنهم وقتی که دوطرف شم مینمایند این حق رسمی و دینی آنهاست که از یکدیگر سود ببرند , قادر است منجر بعضی اختلافات و کج خلقی ها در طول قبلی از عروسی شود . از طرفی قضیه تولید انحراف را هم مهیا کند .
تصمیم با شماست , ولی صحیح تصمیم بگیرید!
برقراری ارتباط جنسی در میان شما و نامزدتان در دوران عقد یک تصمیم به طور کامل فردی است و به اطراف سری شما مربوط می شود . از دید دینی و رسمی ارتباط ها جنسی میان پسر و دختری که صیغه عقد فی مابین آن ها سرازیر شده‌است هیچ اشکالی ندارد . ارتباط ها زناشویی فی مابین زن و شوهر دوچندان مورد تاکید و پیشنهاد اسلام قرار گرفته است و در بخش اعظمی احادیث از آن بعنوان شکلی از عبادت یاد شده‌است . به این ترتیب فقط هر که میتواند در مورد ارتباط جنسی شما و نامزدتان در دوران عقد , تصمیم گیری نماید خویش شما میباشید . البته به چنگ آوردن این تصمیم کار معمولیای نیست و نباید از کنار آن به آسانی عبور فرمائید .
در اینجا 5 نکته که به شما امداد می نماید تا تصمیم صحیح را بگیرید , ذکر میکنیم :
1 – آیا تمامی ریسک ها را می دانید؟
بارداری تحمیلی در دوران نامزدی یکی ریسک هایی است که بایستی از آن با خبر باشید و در رابطه آن تصور کنید . احتمال به نیز میل کردن تزویج شما به هر علتی هم یکی دیگر از ریسک هایی است کهمی بایست به آن تصور کنید . می بایست بدانید که اختلافات در دوران نامزدی زیاد رایج می باشند , ولی کم نیستند شمار افرادی که در به عبارتی اولِ شیوه معاش و در دوران عقد , از یکدیگر جداگردیده اند . به این ترتیب گذشته از برقراری رابطه ها بی نقص جنسی با نامزدتان , به‌این موضوعات عالی تصور کنید .
2 – آیا اطمینان دارید که باهم می مانید؟
ولی سرانجام هیچ ازدواجی از پیشین معین نیست . به مشقت می توان اطمینان داشت که شما تا پایان قدمت با نیز معاش خواهید کرد یا این که خیر . معاش مشترک از به عبارتی ابتدا با فراز و نشیب های متعددی مواجه است . البته در شرایطی که قصد دارید با نامزدتان همبستر گردید , خوبتر است یک آشنایی و اطمینان نسبی فی مابین شما وجود داشته باشد . هرچقدر این آشنایی و اطمینان بیشترباشد , ریسک مواجه شدن با اتفاقات احتمالی نظیر جدایی و طلاق در دوران عقد کمتر خواهد شد . فراموش نکنید که در صورت به نیز تناول کردن تزویج شما , در حالتی‌که ارتباط زناشویی کاملا دربین شما برقرار شده باشد , هردوی شما زخم خواهید روئت کرد . احتمالا در دید نخستین به حیث رسد در چنین موقعیتی صرفا دختر زخم می بیند , البته مسئولیت های رسمی پسر هم در صورت برداشته شدن بکارت نامزدش , بیشتر خواهد شد . پس در شرایطی که هنوز مطمئن نیستید که تزویج شما تداوم خواهد داشت یا این که خیر , خوب تر است همبستر شدن با نامزد خویش را به تاخیر بیندازید .
– احتمال بارداری اجباری را دور از شوخی بگیرید
آیا میدانید که هیچ یک از راههای پیشگیری از بارداری 100 % تضمین شده نیستند؟ بعنوان نمونه استعمال از کاندوم , می‌تواند احتمال بارداری تا حدود 85 % کم کند و هنوز 15 % احتمال حاملگی موجود هست .براین اساس چنانچه آمادگی نوپا دار شدن در دوران عقد را ندارید , خوبتر است رابطه ها بی نقص زناشویی را تا پس از عروسی به تعویق بیندازید .
4 – حالت مکانی و هنگامی خویش را بسنجید
خوب تر است بدانید که اولی ارتباط بی نقص جنسی با نامزدتان , لزوما یک تجربه احساسی و شادی بخش نخواهد بود! در اکثر زمان ها مواقع این ارتباط با درد و خون ریزی شدید همراه است . بدین ترتیبمطمئن گردید که در مکان و هنگامی مبادرت به به‌این کار می‌کنید که قابلیت و امکان رویا رویی با هرنوع واقعه ناخوشایندی را دارید . بعنوان نمونه دسترسی به باکس یاری های اول , دسترسی به درمان‌گاهو . . . از نکاتی است می بایست به آن اعتنا فرمایید .
5 – هیچوقت ( تنها به خاطر نامزدتان ( مبادرت به بدین کار نکنید

دکمه بازگشت به بالا